Biblical Life spans

 1. Adam, 930 years - Genesis 5:5

 2. Seth, 912 - Genesis 5:8

 3. Enos, 905 - Genesis 5:11

 4. Cainan, 910 - Genesis 5:14

 5. Mahalaleel, 962 - Genesis 5:17

 6. Jared, 962 - Genesis 5:20

 7. Enoch, 365 - Genesis 5:23
  (didn't die; God just "took" him)

 8. Methuselah, 969 - Genesis 5:27
  (world record holder)

 9. Lamech, 777 - Genesis 5:31
  (Was his life shortened because he took two wives?)

 10. Noah, 950 - Genesis 9:29

 11. Shem, 600 - Genesis 11:10-11

 12. Arphaxad, 438 - Genesis 11:12-13

 13. Salah, 433 - Genesis 11:14-15

 14. Eber, 464 - Genesis 11:16-17

 15. Peleg, 239 - Genesis 11:18-19

 16. Reu, 239 - Genesis 11:20-21

 17. Serug, 229 - Genesis 11:22-23

 18. Nahor, 148 - Genesis 11:24-25

 19. Terah, 205 - Genesis 11:32

 20. Abraham, 175 - Genesis 25:7

 21. Ishmael, 137 - Genesis 25:17

 22. Isaac, 180 - Genesis 35:28

 23. Jacob, 147 - Genesis 47:28

 24. Levi, 137 - Exodus 6:16

 25. Kohath, 133 - Exodus 6:18

 26. Amran, 137 - Exodus 6:20